Zespół

Psychoterapeuta

Tadeusz Żuber

Dni przyjęć:
ŚRODY

Przez 17 lat spełniałem się jako ratownik medyczny. Zdobywałem doświadczenie służąc ludziom, którymi nie rzadko targały emocje. Z biegiem czasu rozpocząłem starania, by w jeszcze większej mierze móc pomagać swoim pacjentom nie tylko z zakresu pomocy medycznej, ale i poprzez wsparcie psychologiczne. Moja pasja przerodziła się w pracę. Podczas spotkań zawsze kieruję się dobrem pacjenta, szczególny nacisk kładę na komfort i budowanie relacji terapeutycznej w poszanowaniu swobody osobistej. Docieram do potrzeb, pragnień, konfliktów, nieświadomych schematów i relacji interpersonalnych pacjenta dzięki zachęcaniu do swobodnego dzielenia się myślami, skojarzeniami, odczuciami. Podczas spotkań dostosowuje metody do indywidualnych potrzeb rozmówcy. Pracuję zgodnie z etyką zawodową, a swoje umiejętności wzbogacam dzięki poddawaniu się superwizji. W ostatnich latach prowadziłem szkolenia i wykłady dla uczniów i studentów, osób dorosłych oraz seniorów. Były to zajęcia, wykłady i warsztaty z pomocy medycznej, ale też z kompetencji personalnych i społecznych. Doświadczenie zawodowe z psychoterapii indywidualnej i grupowej zdobywałem w Szpitalu Babińskiego w Krakowie. Obecnie jestem w trakcie poszerzania swojej wiedzy z zakresu psychoterapii zgodnie z kryteriami Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Rozwijam się w psychoterapii – systemowej, poznawczo-behawioralnej, humanistycznej, integracyjnej oraz podejścia psychoanalitycznego. Prywatnie jestem osobą spontaniczną oraz otwartą na ludzi i nowe doświadczenia. Nie boje się wyzwań. Moją największą pasją jest latanie podróżowanie po najdalszych zakątkach świata.