Zespół

Martyna Wrzesińska

Psycholog

Martyna Wrzesińska

Dni i godziny przyjęć:
WTORKI, ŚRODY I PIĄTKI OD 15

Nazywam się Martyna Wrzesińska. Już w szkole podstawowej moim marzeniem było jako psycholog pomagać osobom, które zmagają się z różnymi trudnościami natury psychologicznej, dlatego przez cały czas dążyłam do osiągnięcia tego celu pogłębiając swoją wiedzę na temat psychologii. Poprzez zdobyte kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe chcę zaoferować efektywną pomoc w trudnościach Twoich i Twoich bliskich.

W 2018 roku uzyskałam tytuł magistra psychologii w specjalności psychologii klinicznej na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Następnie w 2019 roku na powyższej uczelni ukończyłam studia podyplomowe z Praktycznej Diagnozy Psychologicznej, gdzie m.in. zdobyłam umiejętności oraz kwalifikacje do korzystania z wielu narzędzi psychologicznych, w tym również testów takich jak Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny SCID-I oraz SCID-II, Kwestionariusz Przekonań Depresyjnych KPD, Inwentarz Osobowości NEO-FFI oraz NEO-PI-R, Inwentarz Stanu Cechy i Lęku STAI, Test Matryc Ravena, Kwestionariusz Przekonań Depresyjnych KPD czy Minnesocki Wielowymiarowy Kwestionariusz Osobowości MMPI-2.
Ponadto na początku 2020 roku ukończyłam kurs Biofeedback, dzięki któremu zdobyłam kwalifikacje i umiejętności, które pozwoliły mi na co dzień przeprowadzać w swojej pracy zajęcia biofeedback z dziećmi oraz młodzieżą.

Od dwóch lat w pełnym wymiarze godzin pracuję z dziećmi i młodzieżą jako psycholog we Wrocławskim Centrum Opieki i Wychowania, gdzie poszerzam swoją wiedzę i doświadczenie zarówno w pomocy interwencyjnej jak i długofalowej pracy z wychowankami domu dziecka.

Martyna Wrzesińska - ZnanyLekarz.pl