Zespół

Psycholog, Psychoterapeuta​

Martyna Patreucha​

Dni i godziny przyjęć:
PONIEDZIAŁKI OD 15, WTORKI OD 14, CZWARTKI OD 14

Jestem psychologiem, pedagogiem oraz psychoterapeutą w trakcie szkolenia przygotowującego do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo – Behawioralnego Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB). Ukończyłam jednolite studia magisterskie na kierunku Psychologia o specjalności klinicznej na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym we Wrocławiu, a także studia podyplomowe z Praktycznej Diagnozy Psychologicznej. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując między innymi w Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych, prowadząc zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju oraz w Placówce terapeutycznej dla dzieci ze spektrum autyzmu. W swojej pracy zajmuje się głównie diagnozą, terapią, psychoedukacją dzieci i młodzieży oraz ich rodziców. W trosce o dobro pacjentów stale podnoszę swoje kwalifikacje.