Marta Krzyżoszczak

Marta Krzyżoszczak

Psycholog Dziecięca​

Dni przyjęć:
ŚRODY OD 16

Jestem absolwentką studiów psychologicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiow podyplomowych z przygotowania pedagogicznego na Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Ukończyłam Studium Terapii Poznawczo- Behawioralnej dla Dzieci i Młodzieży w CBT w Warszawie, a także szkolenie certyfikacyjne na Trenera Umiejętności Społecznych w Fundacji Pomoc Autyzm. Jestem również Certyfikowanym Praktykiem metody Kids Skills – DAM RADĘ!

Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in w placówkach oświatowych, poradniach oraz gabinetach specjalistycznych. Pracuję terapeutycznie z dziećmi i młodzieżą z trudnościami rozwojowymi, emocjonalnymi oraz w społecznym funkcjonowaniu, a także dziećmi z niepełnosprawnościami. Pomoc psychologiczną dla dzieci opieram na zasadach budowy zaufania w przyjaznej i bezpiecznej dla dziecka atmosferze. Wspieram rodziców podczas konsultacji psychologicznych.
Warsztat swojej pracy rozwijam poprzez uczestnictwo w konferencjach i szkoleniach dotyczących tematyki umiejętności emocjonalno-społecznych, zaburzeń lękowych, agresji, zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży oraz diagnozy i terapii dzieci i młodzieży.

Marta Krzyżoszczak - ZnanyLekarz.pl