Lucyna Kościelniak

Lucyna Kościelniak

Neurologopeda​

Dni przyjęć:
WTORKI, PIĄTKI

Koszt wizyty : 150 zł(45 min)/Opinia: 100 zł (po 3  wizytach)

Jestem absolwentką filologii polskiej i logopedii ogólnej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz neurologopedii klinicznej z wczesnym wspomaganiem rozwoju na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

W 2023 roku uzyskałam tytuł doktora nauk humanistycznych na wydziale nauk filologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego.

Jeszcze w trakcie studiów angażowałam się w liczne wolontariaty (m.in. w Towarzystwie Pomocy Głuchoniewidomym), dzięki którym po raz pierwszy nawiązałam kontakt z użytkownikami komunikacji alternatywnej. Swoje doświadczenie w pracy logopedy zaczęłam zbierać od 2018 roku i do tej pory miałam okazję pracować w różnych instytucjach, m.in. w: przedszkolu (Integracyjny Punkt Przedszkolny „Puchatkowa Załoga”), przychodni (Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu), fundacji (Fundacja na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Krzyś”), w prywatnym gabinecie (DagaGada) oraz szpitalach (Wojskowy Szpital Kliniczny oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu).  Od 2021 roku przez blisko rok miałam okazję uczyć się na prywatnych praktykach od niesamowitej specjalistki, jaką jest Zofia Sielużycka, a obecnie współpracujemy razem w jednym gabinecie, co jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem.

Od początku swojej pracy zawodowej ukończyłam liczne szkolenia:

 • 2018 Bilateralna Integracja – Program Indywidualny
 • 2018 Stymulacja mechanizmów lewopółkulowych (szkolenie podstawowe w ramach Metody Krakowskiej)
 • 2018 Superwizja Metody Bilaternalej Integracji prowadzona przez dr. Andy Dalziell;
 • 2018 Terapia Metodą Warnkego – trening percepcji słuchowej, mowy i prawidłowej pisowni;
 • 2018 Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania® (szkolenie podstawowe w ramach Metody Krakowskiej);
 • 2018 Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji: (szkolenie podstawowe w ramach Metody Krakowskiej);
 • 2018 Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej;
 • 2018-06.2019 Szkolenie Modułowe MFS – uzyskanie tytułu Terapeuty Ortodoncji Funkcjonalnej (od Orthodontic World Institute Barcelona) oraz uprawnień do leczenia zaburzeń motorycznych jamy ustnej Systemem MFS;
 • 2019 Program szkoleniowy dr Anny Regner: moduł 2 – Manipulacje ustno-twarzowe, techniki usprawniające narządy mowy i redukujące ból.
 • 2019 Integracja odruchów ustno-twarzowych cz.1.
 • 2019 Zrozumieć autyzm w ujęciu HANDLE.
 • 2019 Manualna terapia dysfagii część I i II (koncepcja Akademii N.A.P.)
 • 01.2020 ETT-HNO Elastyczny Terapeutyczny Taping w logopedii podejście ESTHER DE RU.
 • 2020 Uszkodzenia narządu słuchu – programowanie terapii logopedycznej
 • 2020 Konferencja logopedyczno-ortodontyczna Wspomaganie i leczenie czynnościowe czynności obszaru orofacjalnego.
 • 2020 Wprowadzanie Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej u osób z wieloraką niepełnosprawnością, poziom I
 • 2021-04.2022 CRAFTA (Cranio Facial Therapy Academy) Leczenie problemów w obszarze czaszkowo-żuchwowym i czaszkowo-twarzowym.

Swoją pracę terapeutyczną opieram na rzetelnej diagnozie, konkretnych ćwiczeniach dopasowanych do każdego pacjenta oraz życzliwej relacji zarówno z dzieckiem, jak i z rodzicami.

Lucyna Kościelniak - ZnanyLekarz.pl