Zespół

Justyna Lewicka

Psycholog, Psychoterapeuta

Justyna Lewicka

Dni przyjęć:
OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

Psycholog, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu, psychoterapeuta systemowy , ukończyła całościowy kurs psychoterapii w Polskim Stowarzyszeniu Rozwoju Psychoterapii, w trakcie szkolenia w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej, w trakcie szkolenia w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Ukończyła studia podyplomowe: Psychologiczne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z trudnościami na Uniwersytecie Wrocławskim, roczny blok szkoleniowy: Od neuroanatomii do zachowania, czyli o związku mózg – psychika w Centrum Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej we Wrocławiu, liczne szkolenia z zakresu neuropsychologii w tym: Diagnoza i terapia osób z chorobami neurozwyrodnieniowymi – praca z pacjentem i jego rodziną, Wybrane zagadnienia terapii neuropsychologicznej, szkolenia z zakresu psychoterapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Ukończyła 5-letni całościowy kurs psychoterapii w nurcie systemowo – eriksonowskim we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii rekomendowanym przez Sekcję Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcję Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Swoje kompetencje w pracy terapeutycznej podnosi poprzez udział w konferencjach naukowych oraz szkoleniach. Doświadczenie zawodowe zdobyła w Centrum Psychiatrii i Psychologii w Lubinie ,w Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu. Pracowała na oddziale neurologiczno – rehabilitacyjnym.

W pracy terapeutycznej z osobami dorosłymi, rodzinami i parami wykorzystuje podejście systemowe, eriksonowskie i korzysta z elementów terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Pomaga osobom doświadczającym trudności w życiu osobistym, rodzinnym, zmagającymi się z chorobami oraz będących w sytuacji gdy chory jest członek rodziny. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.