Agnieszka Kilian-Matuszczak

Agnieszka Kilian-Matuszczak

Psycholog

Dni przyjęć:
WKRÓTCE

Jestem psychologiem i psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym w trakcie 4-letniego szkolenia, w rekomendowanej przez PTTPB Szkole Psychoterapii Crescentia we Wrocławiu, oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Ukończyłam jednolite studia magisterskie z psychologii (specjalność kliniczna) na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS we Wrocławiu, oraz pierwszy stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i Racjonalnej Terapii Zachowań. Stale podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach i kursach dotyczących psychoterapii osób dorosłych oraz młodzieży, koncentrując się min. na zaburzeniach nastroju oraz specyficznych problemach okresu dojrzewania (min. depresja młodzieńcza, samouszkodzenia, zaburzenia lękowe, zaburzenia odżywiania, niska samoocena). 

Obecnie poszerzam swoją wiedzę terapeutyczną szkoląc się w Studium Terapii Zaburzeń Odżywiania w Ogólnopolskim Centrum Zaburzeń Odżywiania. 

Doświadczenie zawodowe nabywałam min. pracując jako wolontariusz na oddziale chemioterapii w Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu, oraz w Klinice Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku we Wrocławiu. Następnie w Domu Pomocy Społecznej im. Świętej Rodziny we Wrocławiu, oraz w Domu Pomocy Społecznej dla osób przewlekle chorych psychicznie we Wronińcu, gdzie do głównych moich zadań należała diagnoza psychologiczna, psychoedukacja, oraz oddziaływania terapeutyczne w postaci kognitywnej terapii indywidualnej oraz warsztatów grupowych. Współpracując z firmą świadczącą usługi opiekuńcze dla osób starszych dotkniętych chorobą neurodegeneracyjną prowadziłam program „Opieki w Polsce”, w zakresie którego zajmowałam się min. wczesną diagnozą zaburzeń wieku starczego, psychoedukacją rodziny i opiekunów, terapią procesów poznawczych, interwencją kryzysową, oraz wsparciem psychologicznym seniorów i ich opiekunów. 

W ramach projektu „Niewidzialne rany” prowadziłam warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół podstawowych i ponad gimnazjalnych, oraz szkolenia z obszaru samouszkodzeń i depresji wieku młodzieńczego. Współpracując z placówkami oświatowymi prowadziłam min. konsultacje psychologiczne, oraz terapię indywidualną z adolescentami samo-okaleczającymi się. 

Obecnie zdobywam doświadczenie terapeutyczne współpracując z Ogólnopolskim Centrum Zaburzeń Odżywiania, Pracownią Psychoterapii Alter Ego, oraz Centrum Psychoterapii CBT Med. Dodatkowo pracuję indywidualnie z seniorami w zakresie wczesnej diagnozy chorób neurodegeneracyjnych, oraz terapii funkcji poznawczych wspierając proces rehabilitacji osób po udarach. 

W pracy terapeutycznej kieruję się Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa. Cenię atmosferę wzajemnego szacunku, otwartości, życzliwości i akceptacji, która w moim odczuciu – stwarza przestrzeń do nawiązania bezpiecznej relacji z klientem/pacjentem. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji i koleżeńskiej intrawizji.