Logotyp Instytut Sana

Warsztaty

Psychiatrzy i psychologowie dla dzieci, młodzieży i dorosłych

KONFERENCJA
"Co się dzieje w głowie młodego człowieka"

W dniu 27 stycznia 2020 roku wraz z Miastem Wrocław oraz kadrą naukową Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie zorganizowaliśmy konferencję pt. „Co się dzieje w głowie młodego człowieka”. Celem konferencji było pokazanie jak realnie można pomóc młodym ludziom w ich zdrowiu psychicznym.

Konferencja zapoczątkowała cykl warsztatów dla nauczycieli i rodziców, które pozwolą lepiej zrozumieć co dzieje się w głowach młodych ludzi.

Warsztaty

Ideą naszych warsztatów jest przedstawienie sposobów rozwiązywania problemów pojawiających się u dzieci i młodzieży szkolnej. Proponujemy stworzenie systemu pomocy uczniom, w którym nauczyciele i rodzice a także uczniowie, zostaną wyposażeni w konkretną wiedzę, pozwalającą na rozpoznanie przyczyn problemów oraz ich rozwiązywania.

Harmonogram warsztatów

Trenerzy warsztatów